Ifea - Industriens forening for elektroteknikk og automatisering

Søknadsskjema Ifea

Fyll inn feltene under for å søke medlemsskap i Ifea.

Bedriftens navn:

Bedriften defineres innen følgende kategorier:

Kort beskrivelse av bedriften:

Annet:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

Telefon:

E-post:

Webside:

Faktura adresse:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

Land:

Fagmiljø Elektro:

Kontaktperson:

Stillingstittel:

E-post:

Mobil:

Fagmiljø Automatisering:

Kontaktperson:

Stillingstittel:

E-post:

Mobil:

Antall fagpersonell (elektro/automatisering) i bedriften:

Vi ønsker å bli medlem av Ifea etter anbefaling fra:

Bedrift:

Kontaktperson:

E-post:

Medlemskontingenten i Ifea er basert på antall fagpersoner innen elektro -og automatisering ansatt i bedriften.
Kontingentsatser for 2016
1-2 personer kr 1.650,-
3-5 personer kr. 3.450,-
6-20 personer kr. 7.250,-
21-50 personer kr. 12.900,-
51-100 personer kr. 18,700,-
101-501 personer kr 21.350,-
Instituttmedlemskap kr 2.550,- (f.eks utdanningsinstitusjoner, høgskoler og universiteter)
Personlig medlemskap kr. 510,-

Det er stengt for kommentarer.