Ifea - Industriens forening for elektroteknikk og automatisering

Søknadsskjema Ifea

Fyll inn feltene under for å søke medlemsskap i Ifea.

Bedriftens navn:

Bedriften defineres innen følgende kategorier:

Kort beskrivelse av bedriften:

Annet:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

Telefon:

E-post:

Webside:

Faktura adresse:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

Land:

Fagmiljø Elektro:

Kontaktperson:

Stillingstittel:

E-post:

Mobil:

Fagmiljø Automatisering:

Kontaktperson:

Stillingstittel:

E-post:

Mobil:

Antall fagpersonell (elektro/automatisering) i bedriften:

Vi ønsker å bli medlem av Ifea etter anbefaling fra:

Bedrift:

Kontaktperson:

E-post:

Medlemskontingenten i Ifea er basert på antall fagpersoner innen elektro -og automatisering ansatt i bedriften.
Kontingentsatser for 2017
1-2 personer kr 1.850,-
3-5 personer kr. 3.800,-
6-20 personer kr. 8.000,-
21-50 personer kr. 14.200,-
51-100 personer kr. 20.600,-
101-501 personer kr 23.500,-
Instituttmedlemskap kr 2.800,- (f.eks utdanningsinstitusjoner, høgskoler og universiteter)
Personlig medlemskap kr. 600,-

Det er stengt for kommentarer.