Elektroforum

I 1990 gikk seks av de førende organisasjonene innen elektronæringen i Norge sammen om å etablere Stiftelsen Elektroforum.

Formålet var å skape en plattform for ”å drive informasjon om el-bransjen og profilere denne utad gjennom arrangementer som utstillinger og andre tiltak.”

De samme organisasjonene; Elektroforeningen – (www.efo.no), Energi Norge – (www.energinorge.no), Industriens forening for elektroteknikk og Automatisering – (www.ifea.no), Norsk Teknologi – NELFO (www.norskteknologi.no), Norsk Industri (www.norskindustri.no)og Rådgivende Ingeniørers Forening – (www.rif.no) står i dag samlet bak Elektroforum.

ELIADEN – www.eliaden.no eies av Elektroforum og skal være hovedarena for den totale elektro-, energi- og automatiseringsbransjen i Norge og bidra til å synliggjøre bransjens samfunnsnyttige engasjement og profilere bransjens positive bidrag til verdiskapning i samfunnet.

Et viktig område for ELIADEN er å bidra til bransjemessig rekruttering og opplæring, og spesielt å profilere bransjen som en viktig, interessant og spennende bransje å ta utdannelse i og å søke jobb i. Dette søker Elektroforum også å oppnå gjennom den nye utdanningsportalen.

Gjennom sin næringspolitiske plattform ”Fundament for konkurransekraft” søker Elektroforum å bidra til at den elektrotekniske næringsklyngen heves på den næringspolitiske dagsorden og til en sterkere synliggjøring av elektronæringens samlede verdiskaping i så vel det offentlige rom som hos politiske beslutningstakere.

EFO (Elektroforeningen)
EFO organiserer agenter, importører, produsenter og grossister av elektrisk utstyr.

Energi Norge
Energi Norge organiserer netteiere og kraftprodusenter i Norge.

Ifea (Industriens forening for elektroteknikk og automatisering)
Ifea er en forening med medlemmer fra virksomheter med elektro- og automatiseringsmiljø.

NELFO (Forening for El og IT bedriftene)
NELFO er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for bedrifter som arbeider med installasjon innen for elektrofagene i Norge.

Norsk Industri (tidl. TBL og PIL)
Norsk Industri organiserer norske produsenter og leverandører og er den største arbeidsgiverorganisasjonen under NHO.

RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening)
RIF organiserer rådgivende ingeniørbedrifter.

Det er stengt for kommentarer.