Bransjesamarbeid

Myndigheter

Petroleumstilsynet

Ifea samarbeider med PTIL ifm regelverket innenfor elektro/automasjon offshore.

(DAT) Direktoratet for Arbeidstilsynet
Ifea samarbeider med arbeidstilsynet innenfor maskindirektivets virkeområdet og på området eksplosjonssikkerhet.

(DSB) Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap

Ifea samarbeider med DSB på området områdeklassifisering og eksplosjonsbeskyttelse.

(SD) Sjøfartsdirektoratet
Ifea samarbeider med SD mht regelverk innen maritim sektor.

Andre organisasjoner

Norsk Industri
Fra mai 2014 er Ifea en bransjeorganisasjon i Norsk Industri.

NEK (Norsk Elektroteknisk Komite)
Ifea samarbeider med NEK om å øke industriens engasjement innenfor standardiseringsarbeidet. Ifea samarbeider med NEK om konferanser bl.a. Den nasjonale Ex-konferanse. Ifea selger enkelte publikasjoner fra NEK.

Standard Norge ( tidl NTS)
Ifea samarbeider med Standard Norge innenfor eks. maskinstandardisering.

NEMKO (Norges Elektriske Materiellkontroll)

Ifea representerer brukermiljøene i industrien i NEMKOs råd. Ifea samarbeider forøvrig med NEMKO innenfor aktuelle fagområder og om kurs/seminarer.

NFA (Norsk Forening for Automatisering)
Samarbeider om aktuelle kurs og konferanser til beste for våre medlemmer som har automatisering som hovedfagområde.

Det er stengt for kommentarer.