Om Ifea

Ifea -Industriens forening for elektroteknikk og automatisering Ifea -The Association for Electrotechnics and Automation in Industry

Post- og fakturaadresse: Ifea, Postboks 7078 Majorstuen, 0306 OSLO
Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo
Telefon: (47) 23 19 68 90
E-post: firmapost@ifea.no
Organisasjonsnummer: 973053558

Visjon
Alle virksomheter skal velge Ifea som den foretrukne arena for interessearbeid, kompetanseformidling, læring og nettverksbygging innen elektro- og automatisering.

Forretningside
Ifea skal være en forening med medlemmer fra virksomheter med elektro- og automatiseringsmiljø. Ifea skal være en forening som synliggjør betydningen av elektro- og automatiseringsfagene i medlemsbedriftenes verdikjede og fremmer utviklingen og anvendelsen av fagene gjennom kompetanseoverføring og nettverksbygging. Ifea er aktivt organ som virksomheter, myndigheter og andre organisasjoner henvender seg til angående spørsmål knyttet til elektroteknikk og automatisering, og som virksomhetene foretrekker å benytte for å påvirke fagenes rammebetingelser. Ifea skal ha et balansert forhold mellom brukere og leverandører og mellom store og små fagmiljøer i sin medlemsmasse.

Virksomhetsområder
Ifea arbeider innenfor følgende virksomhetsområder:

  • Kurs- og konferansevirksomhet
  • Regionsvirksomhet
  • Faglige utvalg og komiteer
  • Forlagsvirksomhet
  • Messevirksomhet
  • Marked-Informasjon
  • Prosjektoppdrag
Administrasjon
Ifeas administrasjon holder til i Nærinsgslivets Hus-sammen med Norsk Industri og NHO.

 

Postadresse: Ifea, Postboks 7078 Majorstuen, 0306 OSLO
Telefon: 23 19 68 90
E-post: firmapost@ifea.no
Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo

Altern_Stein_90x100
Stein Altern

Administrerende direktør
Telefon: +47 23 19 68 95/913 39 215 stein.altern@ifea.no
Elisabeth Alvestad
Kurs- og konferanseansvarlig
Telefon: +47 23 19 68 93/

Ifeas styre 2017/2018


Bernt Eldor
Styreleder
Eldor AS (Stavanger)
bernt@eldor.no
 Ragne Grøtterud - Styremedlem Ifea
Ragne Grøtterud
Styrets nestleder
Statoil ASA (Oslo)
ragro@statoíl.com
Kjell Grorud - Styremedlem Ifea
Kjell Grorud
Styremedlem
ABB AS (Oslo) kjell.grorud@no.abb.com
 Tom Storgaard
Tom Storgaard
Styremedlem
Siemens AS (Oslo)
tom.storgaard@siemens.com
 Kjetil_Tvedt
Kjetil Tvedt
Styremedlem
Norsk Industri (Oslo) kjetil.tvedt@norskindustri.no
 Johanne_Theie_lite
Johanne Theie
Styremedlem
Yara International ASA (Porsgrunn) johanne.theie@yara.com
Håkon S. Mathisen – Styremedlem Ifea
Håkon S. Mathisen
Styremedlem
Kongsberg Maritime AS, (Kongsberg) hakon.spiten.mathisen@ km.kongsberg.com
Agnar Sæland - Styremedlem Ifea
Agnar Sæland
Styremedlem
Pepperl+Fuchs AS (Porsgrunn)
asaeland@no.pepperl-fuchs.com
Runar Holte  - Styremedlem Ifea
Runar Holte
Styremedlem
VisionTech AS (Trondheim)
runar.holte@visiontech.no

Jan Morten Trønnes
Varamedlem
Hafslund Varme AS (Oslo)
Jan.morten.tronnes@hafslund.no
Birgitte Fuglum
Varamedlem
Cowi AS (Oslo)
bf@cowi.com
Terje_Høyheim_portrett_nytt
Terje Høyheim
Varamedlem
Goodtech Projects & Services AS (Oslo)
terje.hoeyheim@goodtech.no
Hans Olav Kallerød
Varamedlem
Aker Solutions AS (Oslo)
hans.olav.kallerod@akersolutions.com

Ifeas valgkomite 2017/2018

Eric Veng Andresen
Elektro Automasjon AS
Jacob Borchsenius
Pepperl+Fuchs AS (leder)
Tore Sandvoll
Endress+Hauser AS
Leiv Gunnar Heggland
ABB AS
Edmund Knutsen
Siemens AS
Eilert Lund
Aker Engineering & Technology AS

Ifea revisjonskomite 2017/2018

Jan Erik Rønning
Medlem
Norcem AS
Richard Jaros
Medlem
Siemens AS
Edmund Knutsen
Varamedlem
Siemens AS
Svein Minge
Varamedlem
Norske Skog Saugbrugs  AS

Hedersbevisninger

Æresmedlemmer

Siv.ing. Tor Jemtland
Siv.ing. Bjørn Devold
Ing. Jacob Borchsenius
Siv.ing. Johs Ryskar
Siv.ing. Ove Kjølseth
Siv.ing. Erik E. Erichsen
Siv.ing. Joachim Bang
Siv.ing. Henrik Stenwig
Siv.ing. Alf K. Førli
Siv.ing Ragnar G. Stokke

Tidligere æresmedlemmer

Siv.ing. Ove Kjølseth
Siv.ing. Erik E. Erichsen
Siv.ing. Joachim Bang
Siv.ing. Henrik Stenwig

Ifeas hederstegn

Kåre Breili (tidl. Hydro Herøya, Porsgrunn)
Trygve Gundersen (tidl. Siemens AS)
Per Henning Kittilsen, (tidl. Siemens AS
Erling Uggedal, Ebicon AS
Arne Uv, Siemens AS
Robert Frantzen, (tidl. ABB AS)
Tore Lilleskare, (tidl. Aker Elektro AS)
Geir Lae Solberg, Brinor AS
Eric Veng Andersen, Elektro Automasjon AS
Arild Nordø, Siemens AS

Ifeas sølvnål

Svein Knudsen, ABB AS
Thor Kværnstrøm, Norconsult AS
Geir Ottersen, tidl. DNV
Tor Onshus, NTNU, inst. for teknisk kybernetikk
Trude Ottesen Kåstad, Statoil
Håkon S. Mathisen, Kongsberg Maritime AS
Jacob Borchsenius, Pepperl+Fuchs AS
Johs. Ryskar, (tidl. Ineos AS) Willard Segersted (tidl. Hydro)

Ifeas gullnål
Tildeles styreformenn

Det er stengt for kommentarer.