Om Ifea

Ifea -Industriens forening for elektroteknikk og automatisering
Ifea -The Association for Electrotechnics and Automation in Industry

Post- og fakturaadresse: Ifea, Postboks 7078 Majorstuen, 0306 OSLO
Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27
Telefon: (47) 23 19 68 90
E-post: firmapost@ifea.no
Organisasjonsnummer: 973053558

Visjon
Alle virksomheter skal velge Ifea som den foretrukne arena for interessearbeid, kompetanseformidling, læring og nettverksbygging innen elektro- og automatisering.

Forretningside
Ifea skal være en forening med medlemmer fra virksomheter med elektro- og automatiseringsmiljø.
Ifea skal være en forening som synliggjør betydningen av elektro- og automatiseringsfagene i medlemsbedriftenes verdikjede og fremmer utviklingen og anvendelsen av fagene gjennom kompetanseoverføring og nettverksbygging.

Ifea er aktivt organ som virksomheter, myndigheter og andre organisasjoner henvender seg til angående spørsmål knyttet til elektroteknikk og automatisering, og som virksomhetene foretrekker å benytte for å påvirke fagenes rammebetingelser.

Ifea skal ha et balansert forhold mellom brukere og leverandører og mellom store og små fagmiljøer i sin medlemsmasse.

Virksomhetsområder
Ifea arbeider innenfor følgende virksomhetsområder:

  • Kurs- og konferansevirksomhet
  • Regionsvirksomhet
  • Faglige utvalg og komiteer
  • Forlagsvirksomhet
  • Messevirksomhet
  • Marked-Informasjon
  • Prosjektoppdrag

Administrasjon
Ifeas administrasjon holder til i Nærinsgslivets Hus-sammen med Norsk Industri og NHO.
Postadresse: Ifea, Postboks 7078 Majorstuen, 0306 OSLO
Telefon: 23 19 68 90
E-post: firmapost@ifea.no
Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo

Altern_Stein_90x100
Stein Altern
Administrerende direktør
Telefon: +47 23 19 68 95/913 39 215
stein.altern@ifea.no

 

Elisabeth Alvestad
Kurs- og konferanseansvarlig
Telefon: +47 23 19 68 93/

Ifeas styre 2016/2017

Tore Sandvoll - Nestleder Ifea

Tore Sandvoll
Styreleder
Endress+Hauser AS (Lier)
tore.sandvoll@no.endress.com

 Ragne Grøtterud - Styremedlem Ifea

Ragne Grøtterud
Styrets nestleder
Statoil ASA (Oslo)
ragro@statoíl.com

Kjell Grorud - Styremedlem Ifea

Kjell Grorud
Styremedlem
ABB AS (Oslo)
kjell.grorud@no.abb.com

 Tom Storgaard

Tom Storgaard
Styremedlem
Siemens AS (Oslo)
tom.storgaard@siemens.com

 Kjetil_Tvedt

Kjetil Tvedt
Styremedlem
Norsk Industri (Oslo)
kjetil.tvedt@norskindustri.no

 

 Eivind Omarhaug - Varamedlem Ifea

Eivind Omarhaug
Styremedlem
Krohne Instrumentation Norway AS (Moss)
eomarhaug@krohne.no

Håkon S. Mathisen – Styremedlem Ifea

Håkon S. Mathisen
Styremedlem
Kongsberg Maritime AS, (Kongsberg)
hakon.spiten.mathisen@
km.kongsberg.com

 

Agnar Sæland - Varamedlem Ifea

Agnar Sæland
Styremedlem
Pepperl+Fuchs AS (Porsgrunn)
asaeland@no.pepperl-fuchs.com

Erik Næss Andersen

Erik Næss Andersen
Styremedlem
Aker Solutions AS, (Lysaker)
erik.naess.andersen@
akersolutions.com

 

Runar Holte  - Styremedlem Ifea

Runar Holte
Varamedlem
VisionTech AS (Trondheim)
runar.holte@visiontech.no

Bernt_Eldor_90x100

Bernt Eldor
Varamedlem
Eldor AS, (Stavanger)
bernt@eldor.no

 

Terje_Høyheim_portrett_nytt  

Terje Høyheim
Varamedlem
Goodtech Projects & Services AS
terje.hoeyheim@goodtech.no

Johanne_Theie_lite
Johanne Theie
Varamedlem
Yara International ASA (Porsgrunn)
johanne.theie@yara.com

Ifeas valgkomite 2016/2017

Eric Veng Andresen
Elektro Automasjon AS
Jacob Borchsenius
Pepperl+Fuchs AS (leder)
 Jarle Øygarden
Origo Solutions AS
Leiv Gunnar Heggland
ABB AS
Edmund Knutsen
Siemens AS
Eilert Lund
Aker Solutions AS

Ifea revisjonskomite 2016/2017

Alf K. Førli
Medlem
Power & Control Consulting AS
Richard Jaros
Medlem
Siemens AS
Edmund Knutsen
Varamedlem
Siemens AS
Jan Erik Rønning
Varamedlem
Norcem AS

Hedersbevisninger

Æresmedlemmer
Siv.ing. Tor Jemtland
Siv.ing. Bjørn Devold
Ing. Jacob Borchsenius
Siv.ing. Johs Ryskar
Siv.ing. Alf K. Førli
Siv.ing Ragnar G. Stokke
Tidligere æresmedlemmer
Siv.ing. Ove Kjølseth
Siv.ing. Erik E. Erichsen
Siv.ing. Joachim Bang
Siv.ing. Henrik Stenwig
Ifeas hederstegn
Kåre Breili
(tidl. Hydro Herøya, Porsgrunn)
Trygve Gundersen
(tidl. Siemens AS)
Per Henning Kittilsen,
(tidl. Siemens AS
Erling Uggedal, Ebicon AS
Arne Uv, Siemens AS
Robert Frantzen,
(tidl. ABB AS)
Tore Lilleskare,
(tidl. Aker Elektro AS)
Geir Lae Solberg, Brinor AS
Eric Veng Andersen
Ifeas sølvnål
Svein Knudsen, ABB AS
Thor Kværnstrøm, Norconsult AS
Geir Ottersen, tidl. DNV
Tor Onshus, NTNU, inst. for teknisk kybernetikk
Trude Ottesen Kåstad, Statoil
Håkon S. Mathisen, Kongsberg Maritime AS
Jacob Borchsenius, Pepperl+Fuchs AS
Johs. Ryskar,
(tidl. Ineos AS)
Willard Segersted (tidl. Hydro)
Ifeas gullnål
Tildeles styreformenn

Det er stengt for kommentarer.