Medlemskap

Ifea medlemmer får redusert pris på kurs, seminarer og konferanser og enkelte publikasjoner. Medlemmene får dra nytte av Ifeas faglige og markedsmessige nettverk og vil få ivaretatt sine interesser mot bla. myndigheter.

Ifeas samarbeid med bransjens ulike aktører gir medlemmene god tilgang på hva som kommer av nye rammebetingelser, produktnyheter mv. Den unike sammensetning av medlemsmassen med nærmere 200 bedrifter blant brukerindustri, leverandørindustri, el-entreprenører, rådgivere og utdanningsinstitusjoner gir et svært nyttig kontaktnett både faglig og markedsmessig.

For Ifeas medlemmer
Ifeas medlemmer kan kostnadsfritt  få oppført firmanavn og link til bedriftens egne internettsider fra denne siden. Ta gjerne kontakt med Ifeas adm. for info!
E-post: firmapost@ifea.no

Hva koster et medlemsskap i Ifea?
Kontingenten i Ifea er basert av antall ansatte innen el/-auto-miljøet i din bedrift. Kontingenten er rimelig og tjenes raskt inn ved bruk av Ifeas tjenester- spesielt nevnes redusert kursavgift for ansatte i medlemsbedrifter. Ta kontakt med Stein Altern på tlf.: 23 19 68 90 eller mobil 913 39 215 - vedrørende spørsmål om medlemskap.

MERK: Ifeas årsmøte 2014 vedtok enstemmig å la Ifea bli en bransjeforening i Norsk Industi.
Dette er nå regulert i Ifeas vedtekter. Det betyr i praksis at for alle nye bedrifter som heretter blir medlem av Ifea -i tillegg også må bli medlemmer av Norsk Industri. Ta kontakt for eventuelle spørsmål hva dette vil medføre for din bedrift mht formaliteter og kontingent mv- vi bistår gjerne! Velkommen til å bli en del av vårt faglige fellesskap!

Kontingentsatser for 2017
1-2 personer kr 1.850,-
3-5 personer kr. 3.800,-
6-20 personer kr. 8.000,-
21-50 personer kr. 14.200,-
51-100 personer kr. 20.600,-
101-501 personer kr 23.500,-
Instituttmedlemskap kr 2.800,-  (f.eks utdanningsinstitusjoner, høgskoler og universiteter)
Personlig medlemskap kr. 600,-

Ifeas vedtekter 2017

Det er stengt for kommentarer.