Ifea faglige utvalg

Ifea kursråd følger tett på den faglige utviklingen innen våre fagmiljøer og initierer de kurs/seminar/konferanser vi til enhver tid tilbyr.  Rådet er sammensatt av representanter fra sluttbrukere og leverandører i både store og små medlemsbedrifter, og både elektro- og automatiseringsmiljøene er representert.

Ifeas kursråd 2017:
Stein Altern, Ifea (leder av utvalget)
E.post: stein.altern@ifea.no

Elisabeth Alvestad, Ifea (kurs- og konferanseansvarlig)
Tom Storgaard, Siemens Oslo
Kjell Grorud, ABB AS
Arnstein Thorsen, Aibel AS
Elin Mæland, Statoil ASA
Martin Søyland, Honeywell AS
Vidar Gjøsæter, Herøya Nett AS
_________________________________________________________________________________________________

Ifeas utvalgsvirksomhet skal bidra til et av Ifeas mål, det vil si bedret konkurranseevne for Ifeas medlemsbedrifter gjennom påvirkning av de formelle rammebetingelser for Ifeas fagmiljøer. Koordinator for utvalgene sammen med Ifeas administrasjon skal bl.a påse at de oppnevnte utvalg fungerer i tråd med mandatet og at utvalget har en faglig forsvarlig sammensetning ut ifra de oppgavene som skal løses.

Ifeas utvalg 2016:

Utvalg for AutoID/RFID
Utvalg for RFID, arbeider for å spre kompetansen knyttet til RFID teknologi i industri og næringsliv. Ved publikasjoner, konferanser og kurs innenfor temaet, skal kompetanse innen anvendelse og muligheter med teknologien spres. Målet til utvalget er å spille en rolle i å utvikle norsk industri ved mer effektive produksjon- og logistikkprosesser, økt sikkerhet og bedre beslutningsgrunnlag. Utvalget består av noen av Norges fremste eksperter på RFID teknologi, lokaliseringsteknologi, beslutningsstøtte og logistikk.

Kjenner en seg igjen i følgende utsagn, kan det være at utvalget kan hjelpe nettopp deg:
«Kanskje er ikke godt nok»
«Vi vil bygge en smartere forsyningskjede»

Leder av utvalget:
Geir Vevle, HRAFN AS
E-post: geir.vevle@hrafn.com

Medlemmer:
Agnar Sæland, Pepperl+Fuchs AS
Bård Myhre, SINTEF IKT

Utvalg for eksplosjonsvern ( EX-utvalget)
Utvalget følger den faglige utviklingen innen sikkerhet i eksplosjonsfarlige områder.Utvalget er i tillegg en sterk bidragsyter iforbindelse med Ifeas store nasjonale Ex-konferanse (som avholdes annet hvert år).

Leder av utvalget:
Dag-Ove Fauskanger, Kværner ASA (leder)
E-post: dag-ove.fauskanger@kvaerner.com

Medlemmer:

Lennart Jardstål, Statoil ASA
Per-Harald Grinde, Teekay Offshore Production AS
Arne Nossum, Statoil ASA
Ole Petter Sørensen, Trainor Elsikkerhet AS
Frode Dragseth, Siemens AS
Kjetil Halvorsen, Pepperl+Fuchs AS
Egil Skogland, ABB AS

Her kan du laste ned følgende dokumenter:
EX-kompetansematrise ( revidert mai2011)
EX-utstyr pensumliste for opplæring ( revidert mai2011)

Utvalg for simulatorer i prosessindustrien
Representanter fra ABB, Kongsberg og Statoil samlet seg i et faglig utvalg for prosessimulatorer i industrien.
Vi ønsker å etablere et etterlengtet fagnettverk innen området for å utveksle erfaringer og meninger
og å lære av hverandre i norsk prosessindustri. Bruk av prosessimulator som engineering verktøy er et bredt område.
Vi ønsker å danne et forum hvor ingeniører innen sikkerhet- og automasjonssystem, kontrollsystem, prosess og andre relevante parter utvider sine muligheter til å utnytte de potensielt enorme verdiene som ligger i bruk av prosessimulering som et verktøy for kvalitetssikring.

Medlemmer:
Roar Nilsen, Kongsberg Oil & Gas Technologies AS
Torgrim Schiefloe, ABB AS
Bård Haflan, Aker Solutions AS

Det er stengt for kommentarer.