Ifea regioner

Ifea har 6 regioner med egne styrer som står bak lokale faglige og sosiale arrangementer. Her samles leverandører og brukermiljøer rundt en faglig ramme for lokal erfaringsutveksling og nettverksbygging. Aktiviteten koordineres av regionsrådet og regionsvarlig i Ifea: Stein Altern og Eva Nilsen.

Regionstyrene er Ifeas lokale representanter og bidrar dermed til en tettere gjensidig kontakt med medlemmene. Regionsvirksomheten skal bidra til at verdien av et Ifea-medlemskap øker og blir ytterligere synliggjort. Ifeas regionstyrer er pådrivere gjennom sin aktive virksomhet ved å arrangere faglige og sosiale arrangementer i de lokale industrimiljøene, og samtidig bidra til å skape faglig fellesskap og nettverksbygging.

Alle regionale arrangementer vil fortløpende bli publisert i aktivitetskalenderen.

Les mer om Ifeas regioner ved å klikke på hovedmenyen.

Se billedgalleri her

Det er stengt for kommentarer.