Kurs NCEI

Ifea har et utstrakt samarbeid med Norwegian Centres of Expertise Instrumentation (NCEI) innen relevante prosjekter og ifm utvikling og gjennomføring av kurs/konferanser.
Fakta om NCEI:
Norwegian Centres of Expertise Instrumentation (NCEI) er en klynge høyteknologibedrifter innen instrumentering. NCEI er en av tolv klynger i det nasjonale NCE-programmet, og finansieres av Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. De 14 kjernebedriftene i Trøndelag operer innenfor en rekke ulike sektorer, fra offshore, deep-sea instrumentering og havbruk, til transport, energi og helse- og omsorgstjenester. Felles for dem alle er at de leverer avanserte målings-, styrings- og kommunikasjonsløsninger til et globalt marked. Klyngen samarbeider tett med NTNU, Sintef og HiST, og skal bidra aktiv ttil næringsutvikling i regionen.

Les mer om NCEI her-  på nettsiden finnes også oversikt over kommende kurs
For spørsmål ta kontakt med daglig leder Torbjørn Akersveen, tlf 91170381- eller pr  epost: torbjorn.akersveen@len.no

Det er stengt for kommentarer.