← Tilbake til aktivitetskalenderen

Forskrift om maskiner, Maskiners elektriske utrustning

Dato fra: 23.01.2018

Dato til: 23.01.2018

Pris medlem: 3500,-

Sted: Næringslivets Hus, Oslo

Pris ikke medlem: 4500,-

Maskiner blir installert i nær sagt alle elektriske anlegg i dag. Eksempelvis nevnes ventilasjonsanlegg, varmepumper, kjøleanlegg, maskiner i landbruket som elevatorer, kornskruer, korntørkeanlegg samt produksjonsutstyr i industrien. Vi ser stadig at slikt utstyr blir planlagt, montert og samsvarserklært etter FEL og NEK 400 selv om dette regelverket ikke gjelder for maskiner. Kurset tar for seg regelverk som gjelder for maskiner som maskindirektiv, Forskrift om maskiner og NEK EN 60 204-1 Maskiners elektriske utrustning, samt grensesnitt mellom ulike regelverk.

 

Utdrag av kursinnhold:
 

Elektrisk utstyr i maskiner, hvor sentrale temaer vil være:

 

• EU-direktiver, forskrifter og normer;
• Forskrift om maskiner av 29.12.2009
• Hva er en maskin? - grensesnitt mellom elektrisk installasjon og maskin
• Ansvarsforhold og grensesnitt for ansvar;
• NEK EN 60 204-1 Maskinsikkerhet, maskiners elektriske utrustning;
• Krav til samsvarserklæring og dokumentasjon
• Ombygging, endringer og vedlikehold av maskiner;
• Krav til kvalifikasjoner. 

 

Målgruppe:
Industribedrifter, elektroentreprenører, automatikere og automatikkmekanikere, saksbehandlere, elektrofagarbeidere, rådgivende entreprenører elektro og VVS, ventilasjons- og kuldeentreprenører, tavlebyggere, maskinprodusenter og leverandører samt brukere og mottakere av maskiner.

Foreleser :
Jørn Erik Andersen er utdannet elektriker og elektroingeniør med mange års erfaring fra bransjen med både høy- og lavspenningsanlegg. Hans erfaring strekker seg fra boligbygg, næringsbygg og industrielle anlegg samt energiforsyning. Han har arbeidet med kontroll- og opplæringsvirksomhet i mange år, og har opparbeidet seg meget gode pedagogiske teknikker for å lette forståelsen av tungt fagstoff.Du er ikke logget inn, vennligst logg inn i menyen til høyre