← Tilbake til aktivitetskalenderen

Fremtidens smarte og sikre bygg

Dato fra: 12.12.2017

Dato til: 13.12.2017

Pris medlem: 7950,-

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Pris ikke medlem: 8450,-

  • Rammeverk og standarder
  • Byggherrens case/utfordringer
  • Fremtidens perspektiv/nyheter fra leverandører
  • Ny teknologi for kjøling og oppvarming av bygg
  • Sikkerhet

Nesten alle områder i samfunnet i dag er preget av miljøtenkning. Det gjelder i stor grad også byggenæringen som planlegger, bygger og forvalter store bygninger. I alt fra materialvalg til tekniske løsninger ligger det et stort potensial for å redusere miljøbelastning og forbruk. Parallelt med dette foregår det en teknologisk utvikling, spesielt innenfor automatisering, overvåkning og kommunikasjon. Slike systemer skal ivareta de fleste funksjoner for brukerne av bygningen fra ventilasjon og komfort til sikkerhet og beredskap. Kravene til pålitelighet og fleksibilitet i slike systemer for et nybygg nærmer seg den standarden som vi bygger inn i våre prosessindustrianlegg.

 

Konferansen vil gi alle deltakere en oppdatering om dagens standarder for slike anlegg. Foredragsholdere fra byggherrer vil dele erfaringer om gjennomføring av prosjekter og beskrive situasjonen og gi eksempler på moderne drift av tekniske installasjoner i store bygninger. Hvilke kompetansekrav vil dette stille til personell som skal forestå drift og vedlikehold av slike bygninger? Flere anerkjente leverandørbedrifter med omfattende ressurser og kunnskap om byggenæringen vil gi innføring i nye teknologiske muligheter i et digitaliseringsperspektiv. 

 

Konferansen er et samarbeid mellom Norsk Forening for Automatisering (NFA) og Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering. Foreningene har i 50 år arbeidet for å fremme Automatiseringsfagets betydning for verdiskapningen i Norge. Organisasjonene skaper utallige faglige arenaer for automatisering for å dele kunnskap og erfaringer mellom ulike bransjer og mellom leverandører og industrielle aktører.

 

Den første konferanse av med målgrupper innenfor byggenæringen ble arrangert i Bergen i 2015 og er senere fulgt opp med en konferanse i Oslo i 2016. Årets konferanse kombineres med et referansebesøk i de tekniske anleggene for den nye avgangshallen på Gardermoen. Både besøket og innleggene på konferansen har energiriktig drift, tilgjengelighet, fleksibilitet og alle sider ved sikkerhet som hovedtema.

 

Målgruppe:
Temaene på konferansen er utformet for å møte behovet for en faglig arena for representanter for byggherrer, entreprenører, rådgivere og fagpersoner fra leverandører og myndigheter innenfor alle deler av tekniske installasjoner i bygninger. Representanter undervisnings- og forskningsmiljøer vil har stort utbytte konferansen for å vurdere fremtidig behov for relevant fagkunnskap innenfor byggenæringen.

 Du er ikke logget inn, vennligst logg inn i menyen til høyre