← Tilbake til aktivitetskalenderen

Ifea Region Grenland inviterer til industriseminar om kortslutninger i fordelingsanlegg

Dato fra: 30.03.2017

Dato til: 30.03.2017

Pris medlem: 600,-

Sted: ABB, Skien

Pris ikke medlem: 600,-

  • Orientering om Kortslutningslaboratoriet i Skien
  • Omvisning i elkraftforsyningsanlegget til NEFI-laboratoriet
  • Åpning av industriseminaret i ABB sine lokaler
  • Utfordringer med vern, verifikasjon og test
  • Elektriske kjøretøys krav til ladning og energilagring nå og i fremtiden. (Omfatter både person- og nyttekjøretøy)
  • Ny Ifea-veiledning om beskyttelse mot personskader ved kortslutning og lysbuer i industrielle fordelingsanlegg
  • Omvisning i fabrikklokaler og orientering om anlegg og produksjon ved ABB i Skien
  • Middag og sosialt samvær med faglige kollegaer fra industrien i Telemark, Vestfold og Buskerud på Bryggeriet Pizza på Brygga i Skien

Tema: Elsikkerhet ved utforming og drift av fordelingstavler i industrien

Meld deg på i dag! Dette er en sjelden mulighet for å observere kortslutninger på nært hold!

Industriseminaret i Ifea Region Grenland omfatter forhold som har betydning for sikker drift av elektrotekniske fordelingsanlegg. Mange fordelingsanlegg i industrien er bygget for å håndtere store kortslutningsytelser. Selv om det finnes strenge krav i forskrifter og gode normer og standarder, må fagfolk alltid gjøre avveininger mellom krav til høy driftstilgjengelighet og sikkerhet for anlegg og driftspersonell.

Industriseminaret vil vise deltakerne den fysiske effekten av feil i anlegg med store kortslutningsytelser. Dette blir en meget sjelden mulighet for fagpersoner fra industrien å følge utviklingen av lysbuekortslutning i fordelingstavler. For denne demonstrasjonen inviterer Ifea Region Grenland deg og dine fagkolleger til NEFI Kortslutningslaboratoriet i Skien.

Deretter vil deltakerne få ta del omvisning og foredrag hos ABB AS i Skien som produserer enheter og systemer til bruk i fordelingsanlegg for industri og elforsyning på lav- og mellomspenningsnivå. Foredragene gir viktige bidrag til å forstå behovet for riktig utforming av fordelingstavler, koordinert valg av vern og riktig innstilling av kortslutningsvern i et industrianlegg.

Deltakerne på Industriseminaret vil også kunne lytte til foredrag om elektriske kjøretøy: Ladning og energilagring nå og i fremtiden (Person og nyttekjøretøy)

Den faglige delen av seminaret avsluttes med informasjon om Ifeas nye veiledning valg av verneutstyr og bekledning for å unngå personskader ved kortslutning i fordelingsanlegg med ulike nivåer av kortslutningsytelser.

Industriseminaret den 30. mars er den første delen av en rekke Ifea-arenaer som tar for seg elsikkerhet i industrien våren 2017. Allerede 5. april kommer avdelingsdirektør Torbjørn Hoffstad til Ifeas Årsmøte i Oslo for å holde et foredrag om den nye elsikkerhetsrapporten fra DSB om Elsikkerhet i Industrien frem mot 2030.

Deretter fortsetter diskusjonene om elsikkerhet på Elsikkerhetsdagene til Ifea i Bergen den 3. og 4. mai 2017. Der lanseres for første gang den nye Ifea-veiledningen om LYSBUERISIKO, KRAV TIL OG BRUK AV BEKLEDNING.

 


 

Vi takker våre samarbeidspartnere!
 

           

      

       
   

 

 

 

 Du er ikke logget inn, vennligst logg inn i menyen til høyre