← Tilbake til aktivitetskalenderen

Sikkerhet i maskiner og maskinanlegg

Dato fra: 05.09.2017

Dato til: 06.09.2017

Pris medlem: 7950,-

Sted: Clarion Hotel Admiral, Bergen

Pris ikke medlem: 8450,-

  • Relevante normer
  • Risikovurdering og risikoreduksjon
  • Intelligente sikkerhetssystemer
  • Praktiske eksempler

Dette kurset er flyttet fra 3. - 4. mai. 

Kurset er en videreutvikling av tidligere IFEA kurs om sikkerhet i maskiner. Formålet med kurset er å gi innsikt i hvilket regelverk som gjelder for maskiner og maskinanlegg og deres integrasjon i produksjonsanlegg. Det vil bli presentert metodikk og løsninger basert på Forskrift om maskiner (Maskindirektivet 2006/42/EC).

Det er mange måter å ivareta sikkerhet i maskiner på og kurset kan ikke gi enkle fasitsvar, men det vil bli presentert konkrete brukererfaringer og det blir anledning til spørsmål og diskusjoner. Bakgrunn for kurset: Norske bedrifter står overfor en stor utfordring når det gjelder å sikre ivaretakelse av myndighetenes og egne sikkerhetskrav både ved nyanlegg, ved påbygging i eksisterende anlegg og ikke minst ved oppgradering av sikkerhetsnivået i gamle anlegg. EU-direktivene gir føringer for utførelsen i norske industrielle maskinanlegg. Harmoniserte standarder gir retningslinjer for gjennomføring av disse direktivene. Kurset skal gjøre deltakerne bedre kjent med disse slik at de blir bedre i stand til å foreta nødvendige tiltak i egen bedrift.


Målgruppe:
Kurset henvender seg til personell som arbeider med prosjektering, drift og vedlikehold:

• Drifts- og vedlikeholdsansvarlige
• Elektro- og automatiseringspersonell
• Prosess-/prosjekteringsansvarlig for anskaffelse av utstyr
• HMS-ansvarlige og verneombud
• Maskinbyggere/-leverandører, -konstruktører
• El-entreprenører
• Engineeringsselskaper
• TilsynsmyndigheterDu er ikke logget inn, vennligst logg inn i menyen til høyre