← Tilbake til aktivitetskalenderen

Automatisering i havbruksindustrien

Dato fra: 07.06.2017

Dato til: 08.06.2017

Pris medlem: 7950,-

Sted: Hjorten Hotell Hitra

Pris ikke medlem: 8450,-

  • Strategi og rammebetingelser for havbruksnæringen
  • Ny teknologi i havbruksindustrien
  • Fremtidens teknologi for havbruk

Vi inviterer alle som er involvert i næringskjeden for havbruk, forskerne og lokale politikere til konferanse. Konferansen åpnes av statssekretær Roy Angelvik som tar for seg Industrimeldingen og hvordan det skal satses på havbruk. Vi får også besøk av Steffen Waal, ABB samt Anne Marit Panengstuen fra Siemens som ser nærmere på havbrukets betydning for leverandørindustrien.
 

Havbruksindustien i Norge har utviklet seg til å bli en av landets viktigste. Denne næringen skaper verdier med naturgrunnlag fra havet, etablerer arbeidsplasser i distriktene i Norge og sørger for store eksportinntekter til landet. I denne næringen finner vi industriarbeidsplasser innenfor fôrproduksjon, smolt- og settefiskprodusenter, drift av merder samt slakterier og foredlingsprosesser. Verdikjeden støttes også av fagmiljøer fra en lang rekke servicebedrifter som bistår i prosjekter og i drift og vedlikehold.

 

Havbruksnæringen får også stor oppmerksomhet fra forsknings- og undervisningsinstitusjoner på grunn av sin industrielle betydning og sitt innovasjonsbehov. Behovet for kvalitetskontroll, styring og overvåkning av anlegg ii denne næringen er økende. Bedriftene i verdikjeden ønsker å være verdensledende på produktivitet for å opprettholde konkurransekraft med stadig økende kostnader. Det er derfor nødvendig å anvende de mest effektive løsninger for automatisering av industriprosessene.

 

Konferansen Automatisering i havbruksindustrien arrangeres for første gang i Norge i 2017 og er et samarbeid mellom Norsk Forening for Automatisering (NFA) og Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering. Foreningene har i 50 år arbeidet for å fremme Automatiseringsfagets betydning for verdiskapningen i Norge. Organisasjonene skaper utallige faglige arenaer for automatisering for å dele kunnskap og erfaringer mellom ulike bransjer og mellom leverandører og industrielle aktører.
 

Målgruppen for konferansen Automatisering i havbruksindustrien er:
- Fagledere i produksjonsbedrifter
- Prosjektledere fra industriaktører og leverandører
- Eiere og beslutningstakere innenfor bransjen
- Rådgivere og konsulentfirmaer
- Aktører innfor forskning og undervisning
- Politiske aktører med tilknytning til havbruksnæringen
- Leverandører av anlegg og systemer for verdikjeden
- Leverandører av kontrollsystemer i kraftforsyning og produksjon

 

Med Automatisering i Havbruksindustrien mener vi:
- Systemer og anlegg for måling, kontroll og overvåkning
- Automatiseringsanlegg i industriell produksjon
- Fjernkontroll av anlegg til havs
- Systemer og anlegg for kvalitetskontroll og miljøovervåkning
- Systemer og anlegg for å ivareta sikkerhet for personer og verdier

 

Vi takker våre sponsorer: 

ABB
Data Respons
Hatteland
Goodtech
Siemens

 

Utstillere: 

Festo
 
 
 
 

 

 


Du er ikke logget inn, vennligst logg inn i menyen til høyre