← Tilbake til aktivitetskalenderen

NEK 420 Ex grunnleggende

Dato fra: 05.09.2017

Dato til: 06.09.2017

Pris medlem: 7950,-

Sted: Clarion Hotel Admiral, Bergen

Pris ikke medlem: 8950,-

EX- GRUNNLEGGENDE 
Kurset omfatter informasjon om DSB, deres regelverk og rolle i forbindelse med elektriske anlegg i EX-områder. I tillegg er ATEX-direktiver, gjeldende forskrifter, normer for elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder en del av fagplanen. En del av kurset omhandler eksplosjonsfarlige gasser, væsker og damps egenskaper. Sentralt er også en innføring i prosjektering og arbeid i eksplosjonsfarlige områder.
 

Kurset skal gi deltakerne grunnleggende generelle kunnskaper om:
- Ex-installasjoner
- ATEX-direktivene
- Gjeldene regelverk og normer
- Eksplosjonsteori gass/støv
- Soner / områdeklassifisering
- Valg, prosjektering og installasjon av el/mek. Ex-installasjoner.
- Sertifiserte beskyttelsesmetoder el/mek¨Ex installasjoner
- Merking

Formålet med kurset er å oppfylle de generelle krav som bl.a. henvises til gjeldene regelverk og gi «grønt kort» til alle Ex-installasjoner onshore/offshore Merk: Det kreves her en avsluttende teoriprøve. 
 

Målgruppe 
ATEX stiller krav til ALT personell som arbeider med prosjektering, drift, vedlikehold og salg innen Ex områder on/offshore, terminaler, tankskip, FPSO, deponier, næringsmiddelindustri, metallindustri, etc. generelt vernepersonell som kommer i befatning med slike anlegg. 

Foreleser 
Rådgivende ingeniør Torkel Arv Haugen, TAH Consulting. Torkel har lang og bred erfaring på opplæring og prosjektering innenfor Ex-Atex installasjoner. Han har holdt kurs /opplæring innenfor eksplosjonsfarlige området de siste 8 årene for flere bransjeorganisasjoner og privatkunder. Haugen har bransjeerfaring som automatiker og elektriker innen den petrokjemiske industri og bygging av offshoremoduler. De siste 10 årene har han jobbet som elektroingeniør med prosjektering av offshoreinstallasjoner, FPSO, næringsbygg og landbasert Ex-installasjon.Du er ikke logget inn, vennligst logg inn i menyen til høyre