← Tilbake til aktivitetskalenderen

Regulerte motordrifter

Dato fra: 07.03.2017

Dato til: 08.03.2017

Pris medlem: 7200,-

Sted: Clarion Collection Hotel Bakeriet, Trondheim

Pris ikke medlem: 7800,-

  • Prosjektering og anvendelse av regulerte motordrifter
  • Fordeler/ulemper og mulige fallgruver
  • Tilgjengelig teknologi og løsninger
  • Kriterier for dimensjonering og valg av utstyr

Omtale:
Kurset vil ta for seg prosjektering og anvendelse av regulerte motordrifter, og gi en grundig innføring i bl.a. hvilke muligheter som finnes, eventuelle fordeler/ulemper og mulige fallgruver. Kurset dekker et bredt spekter av temaer rundt elektriske motordrifter, så som tilgjengelig teknologi og løsninger, grunnleggende kriterier for dimensjonering og valg av utstyr samt utstyr for Ex-områder. Kurset er både teoretisk og praktisk orientert, og har som målsetting at deltakerne skal kunne velge riktig løsning til en gitt anvendelse.

 

Målgruppe:
Kurset er rettet mot de som prosjekterer, mot konsulenter og brukere av regulerte motordrifter innen så vel landbasert industri som marine- og olje-/gassindustri. Kursets faglige og teoretiske nivå er tilpasset ingeniører, sivilingeniører og annet personell med kompetanse innen fagområdet. Personell innen mekaniske og prosesstekniske disipliner i prosessindustrien oppfordres også til å delta.

Årets kurs er en oppdatert gjentakelse av tidligere års programmer.
 

Kurskomite:
Hallgeir Øyen, Hustadmarmor AS
Svein Robert Haldar, Danfoss
Ivar Dyrendahl, ABB AS
Anne Berit Mogstad, Siemens AS


Administrasjon:
Elisabeth Alvestad, Ifea Middelthunsgate 27, Oslo - tlf 23 19 68 93 - e-post: kurs@ifea.noDu er ikke logget inn, vennligst logg inn i menyen til høyre