← Tilbake til aktivitetskalenderen

Ifea Region Vest inviterer til nettverkstreff hos Bybanen i Bergen

Dato fra: 20.01.2016

Dato til: 20.01.2016

Pris medlem: 0,-

Sted: Kokstad

Pris ikke medlem: 0,-

  • Velkommen til nettverkstreff Ifea Region Vest
  • Informasjon om Bybanen, generelt
  • Informasjon om Bybanen, tekniske løsninger og systemer
  • Diskusjon; Utfordringer og erfaringer med integrasjonstesting av systemer
  • Omvisning i Bybanen sitt nyanlegg på Kokstad

IFEA Region Vest inviterer til nettverkstreff hos Bybanen i Bergen

Tema: Teknologiutfordringer

3. byggetrinn av Bybanen i Bergen omfatter spor mellom Rådal og Bergen lufthavn Flesland. Som del av dette er også nytt verksted og depot ved Flesland flyplass.

Det nye anlegget vil ha mulighet for oppstilling av 40 vogner. Verkstedet skal kunne bygges ut trinnvis, slik at det på et senere tidspunkt skal kunne vedlikeholde en samlet vognpark for Bybanen. I tilknytning til verkstedet bygges det også et eget administrasjonsbygg for drift av Bybanen.

Vi vil få informasjon om bybanen generelt, infrastruktur og litt om teknologiutfordringer.

Vogn 221 på verkstedet

Vi takker våre samarbeidspartnere!
 Du er ikke logget inn, vennligst logg inn i menyen til høyre