← Tilbake til aktivitetskalenderen

Region Vest inviterer til faglig nettverkstreff -besøk på TCM-senteret på Mongstad

Dato fra: 03.12.2012

Dato til: 03.12.2012

Pris medlem: 0,-

Sted: Statoil (Mongstad)

Pris ikke medlem: 0,-

Region Vest inviterer til faglig nettverkstreff hos Statoil Mongstad- TCM-senteret. TCM er verdens største senter for testing og forbedring av CO2 fangst-teknologi - og er en sammenslutning av den norske stat, Statoil, Shell og Sasol.
Tilegnet kunnskap vil forberede grunnen for CO2 fangst-prosjekter for å bekjempe klimaforandringer og vil med det konsentrere sin innsats om testing og forbedring av teknologi for CO2–fangst, og samtidig bringe teknologiutviklingen ett skritt videre.Den kunnskapen og kompetansen som blir opparbeidet gjennom demonstrasjon og testing vil berede grunnen for innspill til CO2–fangst til bekjempelse av de globale klimaendringene. Dette vil ikke bare være ett av de første storskala demonstrasjonsanleggene, men også det første i sitt slag som kan prøve ut to forskjellige karbonfangstteknologier fra to CO2–kilder side om side.


I tillegg til informasjon og omvisning på TCM-senteret, vil vi i denne anledning ha et faglig tema knyttet til lysbuesikkerhet i elektriske anlegg. Elektriske fordelingsanlegg i TCM-anleggene viser dagens standard, mens det i eldre anlegg er behov for risikovurdering og ofte vil tiltak være nødvendig for å sikre at ikke personell kan bli utsatt for alvorlige skader som følge av lysbue i elektriske anlegg. Ved Statoil Mongstad er det de siste årene blitt arbeidet med spesiell fokus på dette. 

Vertskap for Ifea-besøket driftssjef Sigfred Johansen og informasjonssjef Vegar Stokset.

Vi takker samarbeidspartnere TCM-senteret Mongstad, Statoil og ABB !
       

 Du er ikke logget inn, vennligst logg inn i menyen til høyre