Ifea og NFA slår seg sammen til NFEA

Arbeidet med å slå sammen de to organisasjonen Ifea og NFA har preget året 2017 på en positiv måte. Den nye organisasjonen NFEA ble opprettet fra 1, januar 2018 og er nå i full aktivitet.

Det formelle stiftelsesmøtet avholdes den 14. februar i Næringslivets Hus i Oslo og alle medlemmer i NFA og Ifea er velkommen til å delta.

Styrene i NFA og Ifea har hatt en bred strategisk diskusjon i 2017. Det har ledet til at styrene ser flere fordeler og muligheter ved å slå seg sammen. Som følge av en sammenslåing ønsker styrene raskt å kunne redusere kostnader, effektivisere bruken av ressurser og skape et enda bedre faglig tilbud til medlemsbedriftene. Denne høsten har ekstraordinære årsmøter i NFA og Ifea gitt sin enstemmige tilslutning til sammenslåingen. I tillegg er det gjennomført en omfattende uravstemning blant alle medlemmer i Ifea. Denne avstemningen resulterte i et overveldende flertall for en sammenslåing.

Den nye foreningen NFEA vil kunne markedsføre alle aktiviteter for en medlemsmasse på nærmere 400 medlemsbedrifter. Fagområdene til NFEA vil dekke både området elektroteknikk og automatisering. Det er hard konkurranse om å tilby kurs og konferanser som etterspørres i markedet. Vi satser alle krefter på at den nye organisasjonen NFEA - Norsk Forening for Elektro og Automatisering skal bli en bærekraftig, faglig medlemsorganisasjon for industribedrifter, leverandører og faglige rådgivere i Norge.

Vi ser frem til å møte dere som deltakere på NFEAs kurs og konferanser i 2018.

Du finner mer om arrangementene og påmeldinger  på www.nfaplassen.no eller www.ifea.no

Det er stengt for kommentarer.