Eliaden 2018 utvider sine tilbud med flere spennende utstillere og en egen energikonferanse for industrien

Eliaden i 2018 arrangeres for 18. gang i tiden 29. til 31. mai. Etter tradisjonelt mønster vil elektro- og automatiseringsmiljøene samles på Norges Varemesse i 3 store utstillingshaller og til en rekke spennende konferanser og arrangementer. Arrangementet i 2016 samlet 20.000 besøkende og 330 utstillere. Interessen for 2018-versjonen av Eliaden er kjempestor allerede og stand-arealene er større enn på mange år. Ifea og NFA legger sin konferanse NY ENERGIVIKRLIGHET FOR INDUSTRIEN til Eliaden 2018 og håper med dette både å samle fagpersoner fra Industrien og representanter fra akterøene innenfor produksjon og overføring av elektrisk kraft til konferanse og messebesøk.

Eliaden har gjennom over 30 år befestet sin stilling som Norges største messe for fagpersoner innenfor elektroteknikk og automatisering. Det som startet som en arena for elektroinstallatørene og deres leverandører har blitt et utstillingsvindu for teknisk utvikling og nye produkter fra leverandører til hele verdiskapningskjeden fra energisektoren til elektroinstallatører og videre til tekniske anlegg i industrien. Teknologien for elektroteknikk og automatisering har smeltet sammen og bidratt til at en rekke leverandører av automatiseringsløsninger også bidrar positivt til den faglige bredden på Eliaden. Som en del av sitt engasjement under Eliaden ønsker Ifea og NFA å dele ut Automatiseringsprisen for 2018 under sitt åpne Automatiseringsforum i Industrihallen på Eliaden 2018. Det er tradisjon for å dele ut Automatiseringsprisen til en norsk industribedrift som har tatt i bruk automatiseringsløsninger på nye måter eller å nye områder for å virkeliggjøre sine innovasjonsplaner og styrke sin konkurransekraft.

Besøkende på Eliaden 2018 vil kunne delta på en rekke faglige kurs og konferanser. Sammen med sine samarbeidspartnere lanserer NEK (Norsk Elektroteknisk Komite) sin nye versjon av NEK400:2018 Forskrifter for Elektrotekniske Anlegg.

For fagpersonene blant medlemsbedriftene i industrien arrangerer Ifea og NFA konferansen NY ENERGIVIRKELIGHET FOR INDUSTRIEN. I tillegg til å utnytte energien i industrielle anlegg på en så effektiv og energivennlig måte som mulig, vil vi i fremtiden kunne møte en ny virkelighet med mer dynamiske tariffer. Dette stiller større krav til samhandling og gjensidig forståelse mellom aktørene som produserer og distribuerer elektrisk energi og industrien som er forbruker av elektrisk kraft til sin produksjonsprosess. Behovet for kartlegging, styring, overvåkning og kontroll av tilgang til og etterspørsel av elektrisk kraft hos alle aktørene i energikjeden vil øke som følge av dette.

Så vi ønsker alle våre medlemsbedrifter og samarbeidspartnere velkommen til Eliaden 2018, se også AMNYTT Nr. 6-2017, side 68-69

Vi takker samtidig for alle faglige bidrag til og deltakelse på Ifeas faglige arrangementer i 2017 og ønsker god jul og godt nytt år!

Det er stengt for kommentarer.