NFA og Ifea foreslår å slå seg sammen til én handlingskraftig forening: NFEA

23. november avholder foreningene Ifea (Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering) og NFA (Norsk forening for Automatisering) ekstraordinære årsmøter, for å vedta sammenslåing av de to foreningene. Går prosessen som forutsatt er det mange års diskusjon som nå kan avsluttes.

Starten på en ny en ny og bærekraftig fremtid for Ifea

De siste 3 årene med betydelige utfordringer innen olje- og gass har medført at det norske markedet for kurs og konferanser har endret seg. Ifea er i sterk grad påvirket av dette. Konsekvensen er en reduksjon av egenkapitalen til et nivå som har medført at styret har startet en prosess for å finne en ny og bærekraftig organisatorisk tilknytning for Ifea.

En ny kurs er nødvendig for å sikre at medlemmene i Ifea får et godt etterutdanningstilbud innenfor elektroteknikk og automatisering og at foreningens forpliktelser overfor samarbeidspartnere, leverandører og ansatte blir godt ivaretatt.

Denne prosessen skal føre frem mot en sammenslåing med NFA

NFA (Norsk Forening for Automatisering) har 230 medlemsbedrifter. Foreningen har 4 medarbeidere i administrasjonen og er stiftet i 1958.

Ifea (Industriens forening for elektroteknikk og automatisering) har 150 medlemsbedrifter. Foreningen har 2 medarbeidere i administrasjonen, og sitter plassert i Oslo og ble stiftet i 1971.

  • Både NFA og Ifea har kurs og konferanser som sin hovedaktivitet.
  • Ifea og NFA har på noen områder arrangert overlappende faglige aktiviteter.
  • Fra 2015 har NFA og Ifea arbeidet for å utvikle et samarbeid og i 2017 arrangerer de to foreningene 6 konferanser i felleskap.

Styrenes mål er at de to foreningene slås sammen til én ved årsskiftet 2017/2018. Det nye navnet blir Norsk Forening for Elektro og Automatisering, NFEA. Den nye foreningen skal ivareta fagområdene elektroteknikk og automatisering og få et nytt navn som reflekterer dette.  Foreningen skal inntil videre ledes av et interimsstyre og innebærer at den nye organisasjonen er operativ fra 1. januar 2018. Den nye organisasjonen skal ha hovedkontor i Kristiansand og et avdelingskontor i Næringslivets Hus i Oslo sammen med Norsk Industri.

Klikk her for å melde deg på http://www.ifea.no/aktivitetskalender/?id=366&tab=paamelding

 

Det er stengt for kommentarer.