Ifea har ledige kontorer i Fridtjof Nansens vei 19, Majorstua i Oslo

Ifea har 3 – 5 ledige kontorer som blir ledige fra 1. februar 2018. Dersom du har forretningsforbindelser som kan ha behov for lyse og trivelige kontorplasser nær Oslo sentrum, kan man ta kontakt med oss i Ifea. Se hele prospektet.

Ta kontakt med Ifea ved Stein Altern på telefon 91339215 eller på email stein.altern@ifea.no eller med vår eiendomsrådgiver Nochve Wåler i NæringsMegler1 Oslo Akershus AS på telefon 930 69 397 eller på email nw@naringsmegler1.no

Furuholmengården
Foto av Fridtjof Nansens vei 19, Majorstua

 

 

Det er stengt for kommentarer.