Ifea Region Øst inviterer til industriseminar om grønne investeringer med betydelig støtte fra ENOVA ved Norske Skog Saugbrugs, Halden, onsdag 1. november 2017

Tema for industriseminaret: Grønne investeringer i norsk industri
. Bærekraftig og lønnsom biogassproduksjon med råstoff fra verdikjeden i skogen.
. Godt eksempel på planlegging og sikker drift av Ex-installasjoner i landbaserte anlegg.

Norske Skog Saugbrugs er en av Østfolds eldste industribedrifter og er verdensledende innen sitt papirsegment.

Norske Skog sin viktige rolle i verdikjeden fra skogen til viktige eksportprodukter er viktig for både landet og for Østfold Fylke.

Bedriften arbeider systematisk for å forbedre sin konkurransekraft, og siste nye produksjonsanlegg som er satt i drift er nytt biogassanlegg som baseres på trefiber fra renseanlegget.

Dette er et fremtidsrettet og innovativt prosjekt, med stor miljø- og samfunnsprofil i tillegg til at det bidrar til forretningskonseptet ved fabrikken.

Den grønne profilen til dette prosjektet har muliggjort en betydelig økonomisk støtte fra ENOVA. Dette tilskuddet har vært helt avgjørende for investeringen.

Bedriftens ledelse vil beskrive hvordan at biprodukt i verdikjeden fra skogen kan bli til en miljøvennlig biogass for lokal kollektivtransport.

Fagpersoner ved bedriften deler sin erfaringer i samarbeidet med ENOVA som bidrar i prosjekter med et betydelig energi- eller miljøperspektiv.

Saugbrugs er en spennende og fremtidsrettet fabrikk med stor kompetanse innen industriell drift- og utvikling, og vi er glade for at Saugbrugs tar imot medlemsbedriftene i Ifea for et faglig industriseminar.

Se omtalen av industriseminaret http://www.ifea.no/aktivitetskalender/?id=349#omtale

Klikk her for å melde deg på http://www.ifea.no/aktivitetskalender/?id=349&tab=paamelding

Vi håper du har tid og anledning til å delta og treffe hyggelige kolleger denne ettermiddagen. Meld deg på og sett av 1. november i kalenderen – Vel møtt!

Norske_Skog_Saugbrugs_middels
Foto av Norske Skog Saugbrugs, Halden

Det er stengt for kommentarer.