Arctic Operations – dagene 24., 25. og 26. oktober 2017 i Hammerfest

Norsk Forening for Automatisering (NFA) og Ifea inviterer til en teknisk konferanse som innledning til ARCTIC OPERATIONS 2017 i Hammerfest den 24 oktober 2017. Konferansen avholdes i samarbeid med KINEVO som koordinerer en rekke næringslivsorienterte aktiviteter under ARCTIC OPERATIONS – dagene 24., 25. og 26. oktober 2017. ARCTIC OPERATIONS arrangeres for 3 år på rad og samler representanter fra næringslivet i Barentshavregionen og selskaper som er involvert i prosjekter og operasjoner i denne regionen.

Hovedtema for den tekniske delen av konferansen er DIGITALISERING OG ROBOTISERING I INDUSTRI OG NÆRINGSVIRKSOMHET. NFA og Ifea som samarbeider om en rekke konferanser i 2017 henter noe av sine mest erfarne foredragsholdere fra det tekniske miljøet i Norge.

  • Vi er opptatt av å få frem gode praktiske eksempler på digitalisering i industrien, forteller Stein Altern som er daglig leder i Ifea. Vi ser disse eksemplene på en rekke områder og han trekker frem foredraget fra Eldor Technology som beskriver fremtidens situasjon for operatørene i kontrollrommene i industrien. En hverdag uten at alarmer preger i arbeidssituasjonen kontrollrommet ligger ikke langt foran oss hvis vi er villige til å tenke i nye baner og utnytte dagens teknologi, sier Altern.

Altern mener også at konferansedeltakerne kan ha stor nytte av til foredraget fra Emerson Process Management. Sammenhengen mellom optimal drift i et prosessanlegg og et effektivt vedlikehold blir stadig sterkere i industrien. Mulighetene for å lagre data om tilstanden til vitale deler i prosessen som store roterende maskiner og trykkpåkjent utstyr blir stadig større. Dermed øker også mulighetene for å koble sammen informasjon om tilstand og nødvendige tiltak for riktig vedlikehold. – Emerson Process Management i Porsgrunn er en av de aktører vi kjenner som har bygget opp digitale modeller for dette, – forteller Altern

  • Tom Kristian Venger som leder NFA sine programmer innenfor NFA Robotics, understreker også at vi må få frem de gode eksemplene fra å anvende roboter i praksis. Vi vil presentere hvordan industribedrifter og robotleverandører samarbeider for å finne gode løsninger. Bølgen av nye muligheter for robotisering industrien kommer nå for fullt. Oppgavene som løses er ofte helt unike for bedriften, mens teknologien som anvendes kan brukes i de fleste bransjer. Foredraget fra KUKA en av Europas ledende leverandører av industrielle roboter vil beskrive dette på en god måte.

NFA og Ifea henter i tillegg foredragsholdere fra de tekniske miljøene ABB, Siemens og Kongsberg Maritime til sin tekniske konferanse om DIGITALIERING OG ROBOTISERING. Konferansen blir avsluttet med et industribesøk og omvisning på Statoil sinn anlegg på Melkøya.

Program
kl. 12:50: Åpning av konferansen
v/Stein Altern, daglig leder i Ifea

kl. 13:00: Fremtidens kontrollrom er uten alarmer
v/adm direktør Bjarne André Asheim, Eldor Technology AS

kl. 13:30: Robotisering for industrielle formål, – hvordan går vi frem?
- med eksempler fra industrien
v/Frode Grimsbø, KUKA AS

kl. 14:00: Effektivisering av industrielt vedlikehold med analyse og tilstandskontroll
v/Jon Olav Hjelmtveit, Emerson Process Management AS

kl. 14:30: Kaffepause

kl. 15:00: Digital og datadrevet industri
v/Trygve Harvei, ABB

kl. 15:30: Autonome skip

kl. 16:00: Smart City for bygg

kl. 16:30: Avslutning og transport til Statoils anlegg på Melkøya

kl. 16:45: Sikkerhetsinformasjon og omvisning

kl. 19:00: Middag og sosial sammenkomst og presentasjon av BTB-deltakere

Se omtalen av konferansen http://www.ifea.no/aktivitetskalender/?id=363#omtale
Påmelding skjer her via KINEVO i Hammerfest.

Statoil_Hammerfest
Konferansedeltakerne får mulighet til å besøke Statoil sitt anlegg på Melkøya.

Det er stengt for kommentarer.