Ny energivirkelighet for industrien

Investeringsviljen i norsk industri har økt i de siste årene. Kombinasjonen av oljeprisfallet og lavere rente har ført til svakere kronekurs. Det har gitt den landbaserte eksportindustrien noen fordeler som selskapene ønsker å utnytte. Eksempler på massive investeringer er gjennomført hos Hydro gjennom den nye aluminiumfabrikken på Karmøy og ved den nye salpetersyrefabrikken hos Yara på Herøya.

En av de viktige forutsetninger for å bygge disse prosjektene er at det finnes elektrisk kraft tilgjengelig til en kostnad som er konkurransedyktig i det internasjonale markedet. Utviklingen i kraftmarkedet har vært positiv for industrien etter innføringen av det svensk/norske el-sertifikatmarkedet i 2013. Det er igangsatt en lang rekke lønnsomme kraftutviklingsprosjekter av fornybar kraft som har positiv innvirkning på kraftprisen for forbrukere i industri og næringsliv. Samlet vil utbyggingen av ny fornybar elkraft i Norge og Sverige overstige målet på 28 TWh/år frem til 2020. Dette har gitt oss en overskuddssituasjon på elkraft i Norge og åpnet for nye investeringer i kraftkrevende industri basert på praktisk talt bare fornybar kraft.

På sin side har industrien iverksatt en rekke tiltak for å redusere energiforbruket til sin produksjon. Dette er en helt nødvendig forbedring for å møte en virkelighet med høyere elkraftpriser enn det vi ser i dag. Med el-kablene som bygges i Tyskland og senere etter alt å dømme til Storbritannia (2 kabelprosjekter) vil vi påvirkes av energiprisene i det europeiske markedet.

Norske myndigheter bruker i tillegg alle tilgjengelige virkemidler for å elektrifisere transportsektoren. Vi har den høyeste tettheten av elbiler i verden og Nasjonal Transportplan som ble presentert i begynnelsen av april 2017 er en av Europas mest offensive satsing på elektrisk transport på vei, bane og lokal sjøtransport.

Konferansen NY ENERGIVIRKELIGHET I INDUSTRIEN som arrangeres i Langesund den 31. mai og 1. juni 2017 er en unik mulighet for å lytte til fagpersoner fra industri, til elkraftprodusenter og til representanter fra myndighetene når det gjelder det fremtidige energibildet i Norge.

Hva kan vi si om målgruppen for konferansen?

Arbeider du med energiledelse i industrien vil du få presentert en rekke eksempler på industribedrifter fra den kraftkrevende industrien som har lykkes med viktige energibesparelser i sin virksomhet.

Vurderer du fremtidige investeringer i industriell virksomhet for ditt selskap vil du få presentert analyser på hvordan pris på elkraft sannsynligvis vil utvikle seg i årene fremover og hva som vil påvirke dette. Hvilken betydning vil for eksempel byggingen av kraftkabler til Europa ha for kraftprisen og hvilken betydning vil avviklingen av el-sertifikatordningen fra 2021 ha.

Har du ansvar for drift av kraftproduksjonsanlegg eller forsyningsnett kan du lytte til industriens planer for fremtidige investeringer og elkraftbehov. Du vil få vite hva som er utløsende faktorer for at viktige industriaktører velger å investere i Norge.

Er du leverandør av teknisk utstyr og systemer vil du kunne treffe representanter for sentrale aktører i verdikjeden fra kraftproduksjon til kraftkrevende industri.

Er du representant for norske myndigheter eller norske miljøorganisasjoner vil du få en god oversikt over arbeidet som foregår hver dag i industrien for å redusere energiforbruket for å forberede seg på en hverdag med høyere energipriser og strengere miljøkrav. Samtidig vil representanter fra elkraftprodusenter beskrive hvordan de arbeider for å skape en sikker og stabil kraftforsyning til vår næringsvirksomhet og infrastruktur.

Felles for alle deltakere på en slik konferanse er et ekte faglig engasjement for bærekraftige energispørsmål som har så stor betydning for vår fremtid. Konferansen avsluttes derfor med noen viktige foredrag om teknologitrender ved representanter for sentrale norske forskningsmiljøer.

Gå ikke glipp av denne muligheten til å få en god oversikt over energiarenaen som er under stadig utvikling mellom kraftprodusenter og industri. Sørg for å forstå nyansene i energispørsmålene som blir nærmere berørt i den avsluttende paneldebatten.

Velkommen til energikonferanse i Langesund og bedriftsbesøk på Elkem Solar på Herøya!

 

Det er stengt for kommentarer.