Kursrådet i Ifea legger planene for 2018

Kursrådet i Ifea er en av foreningens viktigste organer i arbeidet med å vurdere behovet i bedriftene og fastlegge tema for kurs, seminarer og konferanser i regi av bransjeforeningen.

Kursrådet består av 6 representanter for medlemsbedriftene i Ifea og har 3 – 4 møter året. Dette er fagpersoner med lang erfaring fra Ifeas kjerneområder innenfor Elektroteknikk og Automatisering og med et omfattende faglig nettverk innenfor og utenfor sine bedrifter. Kursrådet bidrar også aktivt i arbeidet med å sette sammen programkomiteer for seminarer og konferanser. Kursrådet ledes av Stein Altern som er daglig leder i Ifea.

Rådet har nå lagt grunnlaget for Ifeas planer for kurs og konferanser i 2018. Etter en grundig gjennomgang i Ifeas styre og harmonisering med samarbeidspartneren NFA (Norsk forening for Automatisering) vil programmet for 2018 blir lansert høsten 2017.

Vi holder fast ved noen av våre anerkjente konferanser i 2018, men vil også presentere en del nyheter som vil dekke behovet innenfor flere ulike bransjer i industrien forteller Elisabeth Alvestad som er koordinator for kurs og konferanser i Ifea.

Kursrådets eksterne medlemmer består av:
Arnstein Thorsen, Aibel AS
Kjell Grorud, ABB AS
Martin Søyland, Honeywell AS
Tom Storgaard, Siemens AS
Elin Mæland, Statoil ASA
Vidar Gjøsæter, Herøya Nett AS

Kursrådet_2017_middels
Kursrådet i Ifea har lagt planer for 2018
Fra venstre: Elin Mæland, Arnstein Thorsen, Tom Storgaard, Kjell Grorud,
Vidar Gjøsæter og Martin Søyland

 

Det er stengt for kommentarer.