Ifea skal på en konkret måte beskrive de mulighetene som digitalisering kan bidra med for verdiskapningen i industrien

Ifea har valgt en ny styreleder for bransjeforeningen under sitt 46. årsmøte den 5. april 2017. Den nyvalgte lederen Bernt Eldor (55), har gått gradene i Ifea både som fagmann, nettverksbygger og administrator. Denne våren overtar Bernt Eldor styreklubba i Ifea og får med seg et slagkraftig nytt styre. – Vi kommer til å skape mange nye, faglige arenaer i Ifea, signaliserer Bernt Eldor og hevder at den fysiske møteplassen for fagfolk som Ifea-konseptet bygger på, kommer til å bli minst like viktig i fremtiden.

Bernt Eldor, som bor i Sandnes har vært en nøkkelperson i Ifea-nettverket i mer enn 20 år. Han ble kjent med den lokale delen av Ifea-miljøet i den tiden har arbeidet for ABB i Grenlandsområdet og ledet utviklingen av det lokale fagmiljøet i Ifea Region Rogaland etter at han flyttet til Sandnes i 1994. Erfaringene hans fra ABB med Levetidsutfordringer for automatiseringsanlegg har ført til at dette området er et viktig tema på Ifea sine kurs og konferanser. Hans interesse for prosessoperatørens arbeidssituasjon stikker dypt og har skapt grunnlaget for viktige Ifea- konferanser om Alarmhåndtering og kontrollromsløsninger.

Prosessoperatøren en viktig for produktiviteten i industrien.

Det kan gjøres vesentlig mer med prosessoperatørens arbeidssituasjon i kontrollrommet, – beskriver Bernt Eldor. – Industrien har hatt oppmerksomhet på operatørens fysiske arbeidssituasjon. Nå skaper vi bedre operative forutsetninger for at prosessoperatørene skal kunne gjøre en god jobb. – Et avansert prosessanlegg kan utsette operatøren for 60 – 100 alarmer i timen. Hvordan kan operatøren sikre en produktiv produksjonsprosess med så mange forstyrrelser, spør Bernt Eldor. – Vi må lete etter svarene på og lage systemene som sikrer at operatørene skal få best mulig støtte for sine beslutninger, svarer Bernt selv. Ansvar for stadig flere prosess avsnitt på samme operatørarbeidsplass og kontinuerlige nedbemanninger er ikke løsningen for å øke produktiviteten, understreker Bernt.

Disse temaene engasjerer den nye styrelederen i Ifea veldig sterkt. Han har sammen med dyktige kolleger i Eldor AS gjort alarmhåndtering til en del av bedriftens forretningsområde. Innenfor olje- og gassområdet fremstår Eldor AS også som spesialister innenfor levetidsforlengelse av automatisering og telekommunikasjons-systemer.

I dag består Eldor-selskapene av 45 ansatte og de har posisjonert seg godt med hovedkontor i Sandnes og nytt avdelingskontor i Skottland med tanke fremtidige oppgaver for oljeselskaper og andre industrielle aktører.

Verdien av erfaringsoverføring mellom bransjer er undervurdert.

Bernt Eldor snakker varmt om overføringsverdien til andre bransjer av kunnskapene og erfaringene som er samlet som følge av store prosjekter innenfor olje- og gass. Den nye styrelederen vil at Ifea skal dekke behovet for slik erfaringsoverføring ved å skape arenaer for faglige utvikling og nettverksbygging.

– Jeg stiller opp på Ifea-konferanser som deltaker eller foredragsholder fordi det har stor verdi å møte industriens representanter og konkurrenter på en nøytral arena og i litt andre faglige roller, forteller Bernt Eldor. – Vi kan lære svært mye av dette og bidra til å forstå behovene i flere ulike industrielle bransjer. Under Ifea-konferansen om Alarmhåndtering og kontrollromsløsninger høsten 2016 presenterte Ifea et stort spenn i eksempler fra olje og gassprosjekter, via treforedlingsindustri til driftssentralene for Statens Vegvesen.

Ifea har en god faglig basis når oppmerksomheten hos mange nå er rettet mot digitalisering og robotisering, påstår Bernt Eldor. Ifea har markert seg som skaper av effektive arenaer på mange områder innenfor elektroteknikk, automatisering og industriell IKT i nesten 50 år. -  Ifea må fortsatt være i første rekke, eksponere kompetansen i medlemsbedriftene og beskrive på en konkret måte de mulighetene som digitalisering kan bidra med for verdiskapningen i industrien, er utfordringen til fagmiljøet i Ifea fra den nye styrelederen.

Les mer om Ifea kurs og Ifeas aktivitetskalender på www.ifea.no

Se siste utgave av AM-nytt nr. 2 – 2017 side 76 – 79.

 

 

Det er stengt for kommentarer.