Industriseminar om kortslutninger i fordelingsanlegg i Skien er fulltegnet

Industriseminaret arrangeres av Ifea Region Grenland i Skien den 30. mars 2017 og er en sjelden mulighet for å observere kortslutninger på nært hold.

Industriseminaret omfatter forhold som har betydning for sikker drift av elektrotekniske fordelingsanlegg. Mange fordelingsanlegg i industrien er bygget for å håndtere store kortslutningsytelser. Selv om det finnes strenge krav i forskrifter og gode normer og standarder, må fagfolk alltid gjøre avveininger mellom krav til høy driftstilgjengelighet og sikkerhet for anlegg og driftspersonell.

  • Vi må ta hensyn til at alle deltakere skal ha faglig utbytte av å observere kortslutningstestene, forteller styreleder i Ifea Region Grenland Tom Kjærsgaard.
  • Vi er glad for den store oppslutningen om det faglige programmet under industriseminaret og vi vurderer om vi skal gjenta dette ved en senere anledning, sier Kjærsgaard.

Industriseminaret vil vise deltakerne den fysiske effekten av feil i anlegg med store kortslutningsytelser. Dette blir en meget sjelden mulighet for fagpersoner fra industrien å følge utviklingen av lysbuekortslutning i fordelingstavler. For denne demonstrasjonen inviterer Ifea Region Grenland deg og dine fagkolleger til NEFI Kortslutningslaboratoriet i Skien.

Deretter vil deltakerne få ta del omvisning og foredrag hos ABB AS i Skien som produserer enheter og systemer til bruk i fordelingsanlegg for industri og elforsyning på lav- og mellomspenningsnivå. Foredragene gir viktige bidrag til å forstå behovet for riktig utforming av fordelingstavler, koordinert valg av vern og riktig innstilling av kortslutningsvern i et industrianlegg.

Programmet:

kl. 13:00: Kortslutningslab

Orientering ved Eivind Austgulen og Roger Reiersen, ABB
Demonstrasjon av kortslutningstester i industrianlegg med og uten lysbuevakt
Omvisning i elkraftforsyningsanlegget til NEFI-laboratoriet
Omvisning i kontrollrommet og i styringsanlegget

kl. 14:30: Avreise til ABB, Skien

kl. 14:45: Enkel bespisning

kl. 15:00: Åpning av industriseminaret
Styreleder for Ifea Region Grenland, Tom Kjærsgaard, Kongsberg Maritime AS

kl. 15:15: Utfordringer med vern, verifikasjon og test
Sales manager Eivind Austgulen, ABB AS

kl. 16:00: Elektriske kjøretøys krav til ladning og energilagring nå og i fremtiden. (Omfatter både person- og nyttekjøretøy)
Jan Wøien, ABB AS

kl. 16:30: Ny Ifea-veiledning om beskyttelse mot personskader ved kortslutning og lysbuer i industrielle fordelingsanlegg
Daglig leder Stein Altern, Ifea

kl. 17:00: Omvisning i fabrikklokaler og orientering om anlegg og produksjon ved ABB i

kl. 17:45: Oppsummering og avslutning

kl. 18:30: Middag og sosialt samvær med faglige kollegaer fra industrien i Telemark, Vestfold og Buskerud på Bryggeriet Pizza på Brygga i Skien

 

Det er stengt for kommentarer.