100 % av alle nye motordrifter industrien og på skip bør være frekvensregulerte

Ifea holder en rekke kurs for fagpersoner i industrien som arbeider med prosjektering og drift av elektriske anlegg. En viktig del av det samlede energiforbruket i industrien anvendes til forsyning til transportanlegg og til pumpe- og viftedrifter. Mange av disse installasjonene finnes i prosesser som ikke kunne ha vært drevet effektivt uten å ta i bruk frekvensregulering til styring og regulering. Ifeas kurs har vært en viktig arena for å spre kunnskap om riktig valg og dimensjonering av turtallsregulerte motordrifter. Økte kostnader for elektrisk kraft og oppmerksomheten på effekt i fremtidens prismodeller aktualiserer ytterligere anvendelsen av turtallsregulerte motordrifter. Ifeas egne fagfolk mener at 100 % av alle motordrifter i fremtiden bør være regulerbare. Det er et nærliggende skritt i en avansert, grønn utvikling for industrielle anvendelser roterende utstyr både på land, på skip og innenfor olje og gass.

God kunnskap om valg, dimensjonering og drift av turtallsregulerte motordrifter er målet for Ifea-kurset:

Regulerte motordrifter i Trondheim den 7. og 8. mars 2017.

Kurset retter seg mot fagpersoner som arbeider med prosjektering, installasjon og drift av alle typer industrielle anlegg. Kurset holder en faglig høy standard og er utviklet gjennom flere år i Ifea med svært gode tilbakemeldinger fra deltakere. Ifea ønsker å nå ingeniører og sivilingeniører, men også andre fagpersoner med betydelig erfaring fra industrielle anvendelser av motordrifter. Sentrale leverandører i det norske markedet vil presentere sine erfaringer og produkter. Nye trender og systemer vil bli presentert av leverandører. I Ifea-kurs vil det alltid bli presentert brukererfaringer fra industrien selv.

Både i industri og i maritime anlegg
-Dette er også er kurs som er svært aktuelt for bedrifter i verftsindustrien som bestiller og bygger skip i fremtiden, – sier Anne Berit Mogstad fra Siemens som er en av drivkreftene bak kursopplegget til Ifea.

- Vi vil se stadig flere skip i fremtiden med elektrisk fremdriftsmaskineri og med elektrisk drift. Det er viktig at denne kunnskapen deles med de som arbeider i dette fagmiljøet, – understreker Mogstad.

Brukererfaringer er viktig

Hallgeir Øyen, fra Omya Hustadmarmor er en av de som vil dele av sine erfaringer under Ifea-kurset. Øyen er en viktig aktør i programkomiteen for opplegget rundt kurset. – Vi har 2500 motordrifter her på Hustadmarmor og er ganske typisk for en norsk industribedrift. Motivet for å installere regulerte motordrifter var tidligere knyttet til prosessmessige problemstillinger. Vi har nå et vesentlig mer energiorientert motiv for utviklingen, beskriver Øyen. – Som alle andre må vi tenke på vår konkurransekraft ved stadig å redusere energikostnadene!

Brukererfaringer vil få stor oppmerksomhet på kurset. – Vi må ikke undervurdere utfordringen med overharmoniske strømmer og overspenninger med denne teknologien, forteller Øyen. – Dette problemet forsterkes i anlegg med lavere kortslutningsytelser slik som i mindre industrianlegg og noen skipsanlegg med batteridrift.

Utnytter kommunikasjonsmuligheter

Ivar Dyrendahl fra ABB er en av møtelederne under Ifea kurset i mars 2017 og nevner flere sentrale motiver får å ta i bruk frekvensregulerte motordrifter. – Frekvensomformeren speiler elmotorens indre liv, – beskriver Dyrendahl. Det gir styring- og overvåkningsmuligheter som vi ikke kan oppnå på samme måte med en direkte drift. Dagens løsninger for nettverksbasert kommunikasjon i et industrianlegg åpner for omfattende kunnskap om vitale motordrifter i prosessen som kan anvendes til pålitelig drift og preventivt vedlikehold, – understreker Dyrdendahl.

Les mer om Ifea kurset og Ifeas aktivitetskalender på www.ifea.no

Se siste utgave av AM-nytt nr.1 – 2017

Det er stengt for kommentarer.