Meld deg på Ifeas Årsmøte som i år har oppmerksomhet på elsikkerhet og fremtidens automatiseringsløsninger

Årsmøtet avholdes den 5. april 2017 i Næringslivets Hus i Oslo

Årsmøtet starter med fagseminar kl. 1230 etter en enkel lunsjservering utenfor møterommet.

Fagseminaret vil ta for seg områdene elsikkerhet og automatisering i industrien. Vi får foredrag fra ledelsen i DSB om den ferske Elsikkerhetsrapporten som ble lagt frem for Myndighetene den 12. januar i 2017.

Det blir dessuten gode eksempler fra elsikkerhetsarbeidet i industrien med foredrag fra Yara og Zaptec.

Borregaard Industrier vil fortelle om sine systematiske  programmer for å løfte produktiviteten i fabrikken i Sarpsborg. Bedriften tar viktige skritt på automatiseringssiden for å beholde konkurransekraft i sine eksportmarkeder.

Eldor Technology vil beskrive sitt arbeid med å realisere det alarmløse kontrollrommet.

Ta deg tid til å få med deg dette fremtidsrettede foredraget.

Den formelle delen av Årsmøtet i Ifea med Årsberetning, regnskap og valg starter kl. 1600.

Årsmøtemiddagen avholdes på Thon Hotell Opera i Oslo kl. 1830. Alle medlemmer, tillitsvalgte og viktige støttespillere til Ifea ønskes velkommen!

Detaljert program for fagseminaret for Årsmøtet vil du finne på Aktivitetskalenderen.

Det er stengt for kommentarer.